top of page

Med rötter i nordvästra Skåne växte jag upp i Sundbyberg utanför Stockholm. Efter veterinärexamen arbetade jag som distriktsveterinär och besiktningsveterinär på slakteri under två och ett halvt år runt om i södra delen av vårt land. Sedan började jag som lärare (”universitetsadjunkt”) på Veterinärhögskolan i Uppsala, från början med undervisning i svinmedicin på Institutionen för Medicin och så småningom även med undervisning och kliniktjänstgöring på ”hästkirurgen”. En rolig och stimulerande period med all studentkontakt. Hösten 1990 flyttade vi ner till Skåne där jag arbetade ett år som klinikveterinär på häst vid Regionsdjursjukhuset i Helsingborg för att året därpå börja som Distriktsveterinär i Laholm.

Det är och har varit fantastiskt att arbeta i ett av Sveriges djurtätaste områden. Under den här tiden har också lantbruket förändrats och utvecklats. Gårdarna har blivit färre och besättningarna större men också veterinärens roll har ändrats. Från att behandla i första hand sjuka djur har man mer och mer inom lantbruket gått in för profylaktiskt hälsoarbete, förebygga sjukdomar och problem

Vid sidan om mitt arbete som distriktsveterinär har jag under åren haft en del uppdrag från Distriktsveterinärernas ledning. Från 1999 som ”Resursveterinär” på häst, informera om nyheter inom medicin och behandling, iordningställande och författande av datastödet DVHäst, som samtliga distriktsveterinärer har installerat på sina datorer. Detta följdes sedan av liknande kunskapsbanker i datorn för nöt, svin, får och get. Därpå var jag med och anordnade kompetenshöjande kurser inom häst, DVHäst, vilket nästan samtliga distriktsveterinärer deltog i. Under samma tidsperiod undervisade jag vid Hippologlinjen årskurs 1 på Flyinge under fa höstterminerna, i Anatomi och Fysiologi. Det var några väldigt intensiva år och det kändes skönt 2005 att ta en paus och vara heltid på ”fältet”. Men 2008 var det dags att hoppa i selen igen för en ny kurs för nyanställda, DVGrund med fokus på jourfall inom häst, nöt och får som sedan dess hållits en till två gånger per år. Det har varit väldigt roligt att kunna dela med sig av sin egen erfarenhet och diskutera hur man löser akuta fall.

Efter veterinärexamen har jag vidareutbildat mig för att få seminkompetens för nöt och häst. Inom hästtandvård har jag gått det brittiska veterinärförbundets kurser Equine Dentistry och Advanced Dentistry for Veterinary Surgeons och sedan när den svenska efterutbildningen inom detta område startade vid SLU, Uppsala även delkurs I och II. Därutöver kursdagar inom hästtandvård i Sverige och Danmark. Under årens lopp har jag också deltagit i en mängd kurser med skiftande områden: föl, ögon, kalvsjukdomar, kolik, sårbehandling, förebyggande arbete inom mjölkproduktion, nöthälsa mm.

bottom of page